top of page
Hypnos

Hypnos kan förklaras som ett förändrat medvetandetillstånd där kroppen är djupt avslappnad men du är vaken och har ett starkt inre fokus på de processer som pågår inom dig. Vi befinner oss alla i hypnos dagligen, det är när man får den där tomma drömmande blicken och för ett kort ögonblick befinner sig i ingenmansland, i denna stund är du i ett förändrat medvetandetillstånd som när man läser en bra bok, ser en bra film. Hypnosterapi är vägen till ett bättre och friskare liv i balans och harmoni. Om du vill skapa en bestående förändring i ditt liv räcker det inte enbart med viljestyrka. Med hypnos når man effektivt det undermedvetna som är drivkraften, själva motorn i ditt liv. I det undermedvetna finns alla dina vanor, känslor och minnen som styr hur du mår, känner, tänker och reagerar på allt det som sker i ditt liv. Med Hypnos och Suggestionterapi används med fördel när dina problem inte är av djupare emotionell karaktär och därför kan åtgärdas utan djupare analys.

Hypnos och Suggestionterapi är effektivt vid problem som tex

*Rökning/Snus  *Fobier och rädslor  *Dåligt självförtroende  * Alkohol  * Stress  *Vikthantering  *Offentliga tal och framställningar  *Koncentrationssvårigheter  *Idrottsliga prestationer

Regressionsterapi/TidigareLivTerapi

Att göra en regression tillbaka till ett tidigare liv innebär att du återupplever en händelse som finns bevarat i cellminnet. Att uppleva sina tidigare liv kan vara starkt förlösande. Du får bättre självkännedom, du växer andligen, nya insikter om ditt nuvarande liv, inre försoning, läkning av dina relationer. En ny och/eller fördjupad världsbild, ett återuppväckande av färdigheter som legat latenta i det nuvarande liv, ett helande av psykisk eller fysisk smärta. Att få uppleva sina tidigare liv är otroligt läkande och du får en större förståelse om dig själv för varje resa du gör hämtar du hem en pusselbit om dig själv. Det går också bra att göra resor till mellanvärlden där man hamnar innan man kommer till ett liv här på jorden.

Hypnos går även att genomföra på telefon och fungerar lika bra som om man är på plats!

 

bottom of page